Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Lublin do roku 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

W dniach 7 – 29 listopada 2018 r. każdy zainteresowany może zapoznać się z projektem dokumentu pn. „Plan adaptacji miasta Lublin do zmian klimatu do roku 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla ww. projektu.

konsultacje post 800x356 - Konsultacje społeczne „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Lublin do roku 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

Szczegóły konsultacji dostępne są w Obwieszczeniu Zastępcy Prezydenta miasta oraz na dedytkowanej stronie w zakładce Konsultacje społeczne na stronie 44mpa.pl.

 

Zachęcamy do udziału w konsultacjach!

 

powrót do aktualności
Dostępność