Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Kontakt

Imię i nazwisko
Instytucja
Adres e-mail
Nr telefonu
Kierownik projektu
Barbara Rajkowska
IOŚ-PIB
barbara.rajkowska@ios.gov.pl
696 017 691
Koordynator projektu
Małgorzata Hajto
malgorzata.hajto@ios.gov.pl
22 37 50 547
Andrzej Tiukało
andrzej.tiukalo@imgw.pl
71 34 83 164, 781 774 161
Justyna Gorgoń
j.gorgon@ietu.pl
32 254 60 31 wew. 287
Katarzyna Kobiela
katarzyna.kobiela@arcadis.com
601 050 496
Biuro projektu
Jolanta Bogucka - Klajner
IOŚ-PIB
jolanta.bogucka-klajner@ios.gov.pl
22 37 50 563
Informacja i promocje
Wanda Jarosz
IETU
w.jarosz@ietu.pl
602 484 611
Media Relations
Sylwia Sulima
IOŚ-PIB
sylwia.sulima@ios.gov.pl
696 403 697

Lokalizacja