Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Kraków, Rzeszów, Włocławek, Zabrze – trwają konsultacje społeczne planów adaptacji do zmian klimatu

Konsultacje spoleczne planów adaptacji do zmian klimatu wraz progrnozami ich oddziaływania na środowisko trawają w Krakowie, Rzeszowie, Włocławku i Zabrzu. Wszyscy zainteresowani mogą składać swoje uwagi do tych dokumentów.

konsultacje post 800x356 - Kraków, Rzeszów, Włocławek, Zabrze – trwają konsultacje społeczne planów adaptacji do zmian klimatu

Krakówkonsultacje społeczne trwają od 11.09 do 2.10.2018. Szczegółowe informacje o możliwości składania uwag oraz dokumenty Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030” znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w internetowym serwisie Dialog społeczny.

Rzeszówkonsultacje społeczne trwają od 5.09 do 25.09.2018. Z „Planem Adaptacji Miasta Rzeszowa do zmian klimatu do roku 2030” oraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu adaptacji miasta Rzeszowa do zmian klimatu do roku 2030” można się zapoznać w Urzędzie Miasta Rzeszów, ul. Rynek 7, pokój 8.

Dokumenty Planu oraz Prognozy dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Dodatkowe informacje w Ogłoszeniu o konsultacjach społecznych projektu Planu Adaptacji Miasta Rzeszowa do Zmian Klimatu do Roku 2030.

Włocławekkonsultacje społeczne trwają od 29.08 do 27.09. 2018. „Plan Adaptacji Miasta Włocławka do zmian klimatu do roku 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu adaptacji miasta Włocławka do zmian klimatu do roku 2030”jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 – Maja 22 pokój 19. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek.

Zabrze – z „Planem adaptacji dla miasta Zabrze do zmian klimatu do roku 2030” oraz „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu adaptacji miasta Zabrza do zmian klimatu do roku 2030” można zapoznać się od 21.09. do 11.10. 2018 w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286, pokój 210 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Szczegóły dotyczące konsultacji w Obwieszczeniu Prezydenta Zabrza.

Źródło: UM Kraków, UM Rzeszów, UM Włocławek, UM Zabrze

powrót do aktualności