Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Łódź

Konsultacje społeczne w Łodzi

„Planu adaptacji Miasta Łodzi do zmian klimatu do roku 2030”

 
W terminie od 4 października do 3 listopada br. zainteresowani mają możliwość składania uwag i opinii do projektu ,,Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Łodzi do roku 2030″ oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko”.

Z projektem „Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Łodzi” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu ww. dokumentu, można się zapoznać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi: bip.uml.lodz.pl. Wszelkie uwagi oraz wnioski do ww. dokumentów można składać w formie ustnej, pisemnej oraz elektronicznej w dniach 04.10.2018 r. – 03.11.2018 r. (30 dni) pod niżej wskazany adres do korespondencji:

Arcadis Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8a
30-415 Kraków
telefon kontaktowy: 12 446 70 97 adres mailowy: 44mpa@arcadis.com

PROJEKT PLANU ADAPTACJI MIASTA ŁODZI DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Łódź

 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Planu Adaptacji Miasta Łodzi do Zmian Klimatu do Roku 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Łódź

 

Załącznik nr 2 Planu Adaptacji – Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla Miastametodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Łódź

 

Załącznik nr 3 Planu Adaptacji – Materiały graficznemetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Łódź

 

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacjimetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Łódź

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!