Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Lublin

Konsultacje społeczne w Lublinie

„Planu adaptacji Miasta Lublin do zmian klimatu do roku 2030”

 
W dniach 7 – 29 listopada 2018 r. każdy zainteresowany może zapoznać się z projektem dokumentu pn. „Plan adaptacji miasta Lublin do zmian klimatu do roku 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla ww. projektu.

Z dokumentami tymi można zapoznać się:

  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin https://lublin.eu w zakładce Konsultacje społeczne;
  • na stronie internetowej projektu MPA pod adresem http://44mpa.pl/lublin/;
  • w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.lublin.eu/ w zakładce Konsultacje Społeczne;
  • w Wydziale Planowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14, pok. nr 1201a, piętro XII od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

W tym samym terminie można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego projektu – poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronach https://lublin.eu/ w zakładce Konsultacje społeczne i http://44mpa.pl/lublin/ i dostarczenie go:

  • mailem na adres konsultacje@lublin.eu bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,
  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na stronie internetowej https://lublin.eu;
  • osobiście do Biur Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin;
  • pocztą na adres Urząd Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, 20-069 Lublin;

PROJEKT PLANU ADAPTACJI MIASTA LUBLIN DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Lublin

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Planu Adaptacji Miasta Lublin do Zmian Klimatu do Roku 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Lublin

Obwieszczenie Zastępcy Prezydenta miasta
metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Lublin

Formularz uwag i wniosków (format .doc Microsoft Office Word)
metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Lublin

Formularz uwag i wniosków (format .odt Libre Office)
metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Lublin

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacjimetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Lublin

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!