Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Mysłowice

Konsultacje społeczne w Mysłowicach

„Planu adaptacji Miasta Mysłowice do zmian klimatu do roku 2030”

 
W terminie od 9 do 30 października br. zainteresowani mają możliwość składania uwag i opinii do projektu ,,Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Mysłowice do roku 2030″ oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko”.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią w/w dokumentów:

  • na stronie internetowej Urzeud Miasta Mysłowice www.bip.myslowice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w zakładce Urząd Miasta/Konsultacje społeczne;
  • w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Strumieńskiego 5, II p., pok. nr 2, w godzinach pracy urzędu; w poniedziałek od 7:30 do godz. 17:00, od wtorku do czwartku od 7:30 do godz. 15:30 oraz w piątek od 7:30 do godz. 14:00.

Uwagi i wnioski w ramach konsultacji społecznych można zgłaszać:

  • pisemnie na adres: Urząd Miasta Mysłowice Wydział Ochrony Środowiska, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice (decyduje data stempla pocztowego),
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: srodowisko@um.myslowice.pl (w tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne” na przygotowanym formularzu).

PROJEKT PLANU ADAPTACJI MIASTA MYSŁOWICE DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Mysłowice

 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Planu Adaptacji Miasta Mysłowice do Zmian Klimatu do Roku 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Mysłowice

 

Ogłoszenie Prezydenta Mysłowicmetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Mysłowice

 

Załącznik nr 1 Planu Adaptacji – Lista interesariuszymetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Mysłowice

 

Załącznik nr 2 Planu Adaptacji – Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla Miastametodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Mysłowice

 

Załącznik nr 3 Planu Adaptacji – Materiały graficznemetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Mysłowice

 

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacjimetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Mysłowice

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!