Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Nasze doświadczenia

  1. Klimada – projekt badawczy zrealizowany na zlecenie Ministerstwa Środowiska w latach 2011-2013. W ramach Klimady powstały ekspertyzy ilustrujące przewidywane zmiany klimatu do 2070 roku. Projekt przygotował również bazę do dalszych działań adaptacyjnych na wyróżnionych w SPA 2020 obszarach i sektorach wrażliwych.

www.klimada.mos.gov.pl

  1. Adaptcity – projekt Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, Miasta Stołecznego Warszawy, Unii Metropolii Polskich oraz Verband Region Stuttgart realizowany w latach 2014-2019. W ramach tego projektu Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce, podjęła kroki w celu opracowania mapy klimatycznej oraz wprowadzenia strategii adaptacji do zmian klimatu, która pozwoli ograniczyć skutki zmian klimatu we wszystkich obszarach funkcjonowania miasta i jego mieszkańców. Zadaniem projektu jest również propagowanie działań służących adaptacji do zmian klimatu w metropoliach, zarówno wśród władz i administracji miast centralnych, jak i gmin obszarów metropolitalnych.

www.adaptcity.pl/

  1. RadomKlima – projekt Miasta Radomia, którego celem jest stworzenie przestrzeni miejskiej w o zwiększonej odporności na zmiany klimatu. W tym celu powstanie błękitno-zielona infrastruktura oparta na idei adaptacji do zmian klimatu. Partnerami projektu są Wodociągi Radomskie, Uniwersytet Łódzki oraz firma konsultingowa FPP ENVIRO.

www.life.radom.pl

  1. Global Covenant of Mayors for Climate & Energy – światowa inicjatywa burmistrzów i liderów miast, w której uczestniczą obecnie 43 polskie miasta, m.in. Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Tarnów, Pruszcz Gdański, Częstochowa, Bielsko-Biała i Rybnik. Celem przedsięwzięcia jest m.in. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i adaptacja do zmian klimatu. Idea powstała z połączenia Compact of Mayors i Covenant of Mayors. Uczestniczące w projekcie miasta zobowiązują się m.in. do publicznego raportowania: inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, zagrożeń klimatycznych na jakie narażone jest miasto, przyjętego przez miasto celu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, poziomu wrażliwości na zmiany klimatu miasta oraz planowanych działań służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu i adaptacji.

www.compactofmayors.org; http://www.covenantofmayors.eu