Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

NFOŚiGW: Nabór wniosków w 2018

infosigw 760x356 - NFOŚiGW: Nabór wniosków w 2018

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił informację o naborach wniosków w 2018 r. w ramach:

  • Programów priorytetowych NFOŚiGW,
  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014 – 2020.

Sposób składania i rozpatrywania wniosków określany jest odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane są na stronie internetowej NFOŚiGW.

Wszelkie zmiany terminów aktualizowane są na bieżąco.

Informacja jest dostępna – tutaj

 

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

powrót do aktualności