Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

O adaptacji do zmian klimatu w Górnośląskim Związku Metropolitalnym

Fotolia 64310226 - O adaptacji do zmian klimatu w Górnośląskim Związku Metropolitalnym

Spotkanie Zespołu ds. Ochrony Powietrza i Adaptacji do Zmian Klimatu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego zostało poświęcone miejskim planom adaptacji do zmian klimatu.

W spotkaniu, oprócz pracowników urzędów miast i jednostek miejskich GZM gośćmi specjalnymi byli Szymon Tumielewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska oraz przedstawiciele konsorcjum, które wykonuje projekt „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) oraz firmy konsultingowo-inżynierskiej Arcadis.

W województwie śląskim miejskie plany adaptacji zostaną opracowane dla 16 miast – Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowic (we współpracy z IETU) oraz Bielsko Biała, Czeladź, Częstochowa, Gliwice, Jaworzno, Rybnik, Tychy, Zabrze (we współpracy z Arcadis).

Spotkanie w GZM było okazją do przybliżenia celów opracowania planów adaptacji oraz oczekiwanych rezultatów. Była to także sposobność omówienia sposobów i harmonogramu realizacji projektu oraz korzyści bezpośrednich dla miast i ich mieszkańców z opracowania i wdrożenia planów.

 

Podstawowym celem Górnośląskiego Związku Metropolitalnego jest utworzenie dynamicznie rozwijającego się wielkomiejskiego ośrodka, zdolnego do skutecznej konkurencji z innymi ośrodkami metropolitalnymi w kraju i w Europie. Miasta członkowskie GZM to: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze.

powrót do aktualności