Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Olsztyn

Konsultacje społeczne w Olsztynie

„Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Olsztyna do roku 2030”

 
W terminie od 26 listopada do 16 grudnia 2018 r. zainteresowani mają możliwość składania uwag i opinii do projektu „Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Olsztyna do roku 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

Projekt „Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Olsztyna do roku 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” udostępniony jest:

  • w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, w Wydziale Środowiska, ul. Wyzwolenia 30,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna: http://bip.olsztyn.eu w zakładce Informacje < Informacje o środowisku i jego ochronie,
  • na stronie internetowej projektu MPA, http://44mpa.pl w zakładce konsultacje społeczne

Uwagi i wnioski można składać:

  • w formie pisemnej pod adres: Urząd Miasta Olsztyna, Wydział Środowiska, ul. Wyzwolenia 30, 10-106 Olsztyn,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, w Wydziale Środowiska, ul. Wyzwolenia 30, pok. , w godzinach pracy Urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adres srodowisko@olsztyn.eu bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z dopiskiem „konsultacje społeczne – projekt MPA”

PROJEKT PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU MIASTA OLSZTYNA DO ROKU 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Olsztyn

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Planu Adaptacjimetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Olsztyn

Załącznik nr 1 Planu Adaptacji – Lista interesariuszymetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Olsztyn

Załącznik nr 2 Planu Adaptacji – Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla Miastametodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Olsztyn

Załącznik nr 3 Planu Adaptacji – Mapymetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Olsztyn

Zarządzenie Prezydenta Białegostoku
metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Olsztyn

 

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacjimetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Olsztyn

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!