Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Raport – Zarządzanie oraz ochrona zieleni w polskich miastach

Z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu zieleń w mieście odgrywa kluczową rolę. Miasta robią w tej kwestii coraz więcej i rośnie też zainteresowanie społeczności lokalnych zazielenianiem przestrzeni miejskiej.

cracow 2715360 892x356 - Raport - Zarządzanie oraz ochrona zieleni w polskich miastach

Raport „Zarządzanie oraz ochrona zieleni w polskich miastach” przygotowany przez Fundację Sendzimira jest podsumowaniem badania przeprowadzonego w formie wywiadów swobodnych z urzędnikami zajmującymi się zarządzaniem oraz utrzymaniem zieleni miejskiej w Jaworznie, Krakowie, Łodzi, Warszawie oraz we Wrocławiu. Raport, podsumowuje informacje przekazane przez urzędników. Znajdują się nim odpowiedzi na pytania: Jak wygląda struktura zarządzania zielenią w polskich miastach? Jakie rozwiązania wprowadzają miasta na rzecz ochrony zieleni? Jakie stosują procedury? Jakie rozwiązania dotyczące ochrony zieleni miejskiej wprowadzają?

 
W raporcie zostały również zidentyfikowane najważniejsze w odczuciu urzędników bariery, utrudniające stosowanie poszczególnych korzystnych dla zieleni rozwiązań, jak również tematy i aspekty zarządzania zielenią istotne dla lepszego funkcjonowania tych miast.

 

 
2017 zielen raport sendzimir - Raport - Zarządzanie oraz ochrona zieleni w polskich miastach

Spis treści
1. Struktura zarządzania zielenią miejską
2. Stosowane przepisy prawne, standardy i rozwiązania w zarządzaniu zielenią miejską
3. Nowe nasadzenia i nasadzenia zastępcze w procesach inwestycyjnych
4. Inwentaryzacja terenów zieleni
5. Błękitno-zielona infrastruktura
6. Współpraca z innymi podmiotami na rzecz zieleni miejskiej
7. Najważniejsze zagadnienia oraz problemy napotykane przy zarządzaniu zielenią w miastach

Zobacz raport

 

 

 

 

 

Raport powstał w ramach projektu „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach” realizowanego z środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Źródło: Fundacja Sendzimira

powrót do aktualności