Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Ruda Śląska

Konsultacje społeczne w Rudzie Śląskiej

„Planu Adaptacji Miasta Ruda Śląska do zmian klimatu do roku 2030”

 
W terminie od 3 października do 23 października br. zainteresowani mają możliwość składania uwag i opinii do projektu „Planu Adaptacji Miasta Ruda Śląska do zmian klimatu do roku 2030” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko”.

Z treścią Projektu „Planu Adaptacji Miasta Ruda Śląska do zmian klimatu do roku 2030” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla Projektu „Planu Adaptacji Miasta Ruda Śląska do zmian klimatu do roku 2030” można zapoznać się:

  • w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa, pl. Jana Pawła II 6, IV piętro (pokój 403), w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. poniedziałek, wtorek, środa od godz. 800 do godz. 1600,
    w czwartek od godz. 800 do godz. 1800 oraz w piątek od godz. 800 do godz. 1400,
  • na stronie internetowej miasta Ruda Śląska pod adresem: www.rudaslaska.pl,
  • na stronie internetowej miasta Ruda Śląska w Biuletynie Informacji Publicznej, w Menu przedmiotowym „Ochrona Środowiska – Rok 2018”, pod adresem: www.rudaslaska.bip.info.pl.

 

PROJEKT PLANU ADAPTACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Ruda Śląska

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Planu Adaptacji Miasta Ruda Śląska do Zmian Klimatu do Roku 2030

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Ruda Śląska

Obwieszczenie Prezydenta Rudy Śląskiej

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Ruda Śląska

Załącznik nr 1 Planu Adaptacji – Lista interesariuszy

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Ruda Śląska

Załącznik nr 2 Planu Adaptacji – Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla Miasta

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Ruda Śląska

Załącznik nr 3 Planu Adaptacji – Materiały graficzne

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Ruda Śląska

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacji

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Ruda Śląska

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!