Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Rusza trzeci cykl warsztatów roboczych w miastach

Opracowanie planów działań służących przystosowaniu miasta do zmienających się warunków klimatycznych i ekstremalych zjawisk pogodowych to najważniejsza część prac na Miejskimi Planami Adaptacji do zmian klmatu. Przygotowane przez ekspertów i specjalistów z urzędów miast propozycje działań adaptaccyjnych będą konsultowane na warsztatach roboczych z przedstawicielami społeczności lokalnych. Pierwsze warsztaty odbęda się 13 marca w Olsztynie.

MPA Warsztaty2 Lublin 09.01.2018 5 892x356 - Rusza trzeci cykl warsztatów roboczych w miastach

Trzecia tura warsztatów roboczych organizowanych w ramach projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” ma na celu podsumowanie dotychczasowych rezultatów prac nad MPA dla miast partnerskich oraz zaprezentowanie opcjonalnych list działań adaptacyjnych (opcji adaptacji) wraz ze wskazaniem horyzontu czasowego ich wdrożenia oraz podziałem odpowiedzialności za realizacje. Uczestnicy warsztatów wspólne dokonają weryfikacji zaprezentowanych przez Zespół Miejski oraz Zespół Ekspertów list działań adaptacyjnych przygotowanych dla każdego z 44 miast na podstawie dotychczas prowadzonych analiz.

Kto weźmie udział w warsztatach? W tym cyklu eksperci i członkowie zespołów miejskich ponownie spotkają się z przedstawicielami organizacji i instytucji reprezentujących mieszkańców. Uczestnicy warsztatów najpierw zapoznają się z opracowanymi opcjonalnymi listami działań adaptacyjnych dla miasta, aby móc poddać je dyskusji i ocenie. Opcje adaptacji uzgodnione na warsztatach będą poddane analizie kosztów i korzyści.

Warsztaty to miejsce na wymianę doświadczeń i poznanie sugestii mieszkańców dotyczących działań zwiększających bezpieczeństwo i komfort życia w mieście. Trzecią turę warsztatów zainauguruje spotkanie w Olsztynie 13 marca, kolejne warsztaty odbędą się w Słupsku 14 marca i w Białymstoku 15 marca.

Harmonogram warsztatów jest już dostępny w zakładce WYDARZENIA. Zachęcamy do śledzenia informacji o postępie prac na stronie internetowej oraz w social mediach projektu – www.facebook.pl/44mpaPL.

powrót do aktualności