Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Rybnik

Konsultacje społeczne w Rybniku

„Planu Adaptacji Miasta Rybnika do zmian klimatu do roku 2030”

 
Od 12 października do 2 listopada trwają konsultacje „Planu adaptacji miasta Rybnika do zmian klimatu do roku 2030” oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

W tej sprawie planowane jest również spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców, które odbędzie się 29 października w godzinach od 11.00 do 14.00 w sali 264 przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Z treścią projektu „Planu adaptacji miasta Rybnika do zmian klimatu do roku 2030” i „ Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Planu adaptacji miasta Rybnika do zmian klimatu do roku 2030” można zapoznać się:

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie od 12 października 2018 roku do 2 listopada 2018 roku:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Rybnika, Wydział Gospodarki Komunalnejul. Rzeczna 8,
  • ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Komunalnej, ul. Rzeczna 8, pokój 108,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gospkom@um.rybnik.pl

Wnioski i uwagi powinny zawierać: imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku i uwagi.

 

PROJEKT PLANU ADAPTACJI MIASTA RYBNIKA DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Rybnik

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Planu Adaptacji Miasta Rybnika do Zmian Klimatu do Roku 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Rybnik

Obwieszczenie Prezydenta Rybnikametodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Rybnik

Załącznik nr 1 Planu Adaptacji – Lista interesariuszymetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Rybnik

Załącznik nr 2 Planu Adaptacji – Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla Miastametodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Rybnik

Załącznik nr 3 Planu Adaptacji – Materiały graficznemetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Rybnik

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacjimetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Rybnik

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!