Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

VII Klimatyczne Forum Metropolitarne w Szczecinie – wrażliwość metropolii na czynniki klimatyczne

Siódma konferencja w ramach cyklu „Klimatyczne Forum Metropolitalne” w Szczecinie poświęcona była problemom miast związanym z utrzymaniem infrastruktury publicznej w warunkach zmian klimatu czyli jak przystosować się do zmian klimatycznych, jakie mają one wpływ na nasze życie oraz co robić aby im zapobiegać.

baltops 2404483 892x356 - VII Klimatyczne Forum Metropolitarne w Szczecinie – wrażliwość metropolii na czynniki klimatyczne

W Szczecinie 14-15 lutego już po raz siódmy Klimatyczne Forum Metropolitalne zgromadziło prezydentów i reprezentantów miast członkowskich Unii Metropolii Polskich i liderów miejskich zespołów ds. opracowania planów adaptacji do zmian klimatu. W obradach uczestniczyli także przedstawiciele miast, gmin i powiatów ościennych miasta Szczecina oraz naukowcy i eksperci.

Oprócz kwestii wrażliwości metropolii na zmiany klimatu zostały poruszone zagadnienia dot. skutków ekonomicznych i finansowych podejmowanych działań a także zaprezentowano przykłady projektów mających związek z adaptacją na zmiany klimatu i ograniczaniem szkodliwych emisji – program forum.

Zgodnie z tradycją Forum w jego początkowej części przedstawiono działania adaptujące Warszawę do zmian klimatu realizowane w ramach projektu ADAPTCITY.

Prace na opracowaniem planu adaptacji do zmian klimatu dla Szczecin prezentowała Marta Bedrich, członek Zespołu Wykonawcy MPA, z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Naukowcy, samorządowcy oraz specjaliści podczas dyskusji odnieśli się do zidentyfikowanych najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu obszarów w Szczecinie oraz działań podejmowanych w ramach dostępnych zasobów potencjału adaptacyjnego miasta.

Prezentacje konferencyjne są dostępne tutaj.

adaptcity - VII Klimatyczne Forum Metropolitarne w Szczecinie – wrażliwość metropolii na czynniki klimatyczneProjekt ADAPTCITY realizowany jest przez Unię Metropolii Polskich, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Region Stuttgard, a jego celem jest zredukowanie negatywnych skutków zmian klimatu dla ekosystemu Warszawy i rozpoczęcie działań adaptacyjnych w innych metropoliach w Polsce.

Klimatyczne Fora Metropolitalne organizowane są w miastach metropolitalnych należących do UMP. Każde z forów profilowane jest tematycznie, z uwzględnieniem istotnych problemów adaptacyjnych danego miasta i jego otoczenia, prezentowane jest także doświadczenie Warszawy i Instytutu na Rzecz Ekorozwoju w zakresie opracowywania strategii adaptacji miasta do zmian klimatycznych.

powrót do aktualności