Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Warto się włączyć! Konkursy: Eco-Miasto i Zakręceni w przestrzeni

Wiele istniejących już inicjatyw stwarza możliwość upowszechniania działań poprawiających jakość życia w mieście, w tym także działań służących adaptacji do zmian klimatu. Samorządy już po raz szósty mogą uczestniczyć w konkursie Eco-Miasto. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą spróbować swoich sił w konkursie Zakręceni w przestrzeni.

sustainability 3295757 1920 892x356 - Warto się włączyć! Konkursy: Eco-Miasto i Zakręceni w przestrzeni

Samorządy, które chcą wziąć udział w konkursie ECO-MIASTO, mają na to jeszcze tylko 3 tygodnie. Do 10 września br. wszystkie polskie samorządy, które wpisały w swoją politykę działania sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi gminy, mogą zgłaszać się do szóstej edycji konkursu Eco-Miasto.

Miasta mogą zaprezentować się w następujących kategoriach:

  • gospodarka wodna
  • efektywność energetyczna budynków
  • mobilność zrównoważona
  • zieleń miejska a jakość powietrza
  • gospodarka o obiegu zamkniętym

W każdej z tych kategorii zostanie nagrodzone jedno miasto powyżej 100 tys. mieszkańców i jedno miasto poniżej 100 tys. mieszkańców. Wszyscy mają równe szanse, niezależnie od wielkości. Zachęcamy do promocji Państwa działań proekologicznych wśród mieszkańców miast całej Polski!

Więcej informacji na stronie www.eco-miasto.pl.

Do 19 września br. uczniowie szkół podstawowych i ponad podstawowych mogą zgłaszać swoje pomysły na zmiany w najbliższym otoczeniu, w ramach konkursu Zakręceni w przestrzeni. Hasło tegorocznej edycji OD_NOWA.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie zakreceniwprzestrzeni.pl

Uczestnicy konkursu „Zakręceni w przestrzeni” mają za zadanie zaproponować zmiany w otaczającej przestrzeni. Przy ocenie prac w sposób szczególny doceniane będzie kreatywne podejście, a także troska o środowisko naturalne. Tegoroczna, trzecia edycja realizowana pod hasłem OD_NOWA, ma jeszcze mocniej zachęcić dzieci i młodzież do wykorzystania materiałów ekologicznych, upcycling’u niepotrzebnych rzeczy oraz uwzględnienia w swoich koncepcjach zieleni.

Oba konkursy są elementami projektu Eco-Miasto organizowanego UNEP-GRID Warszawa i Ambasadę Francji w Polsce.

Źródło: Eco-Miasto

powrót do aktualności