Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Międzynarodowa Konferencja i Warsztaty „Nature Based Solutions for New Urban World – Conference and a global conversation to demonstrate benefits of Nature Based Solutions for climate and water resilience in cities”


Szczegóły wydarzenia


Międzynarodowa Konferencja i Warsztaty „Nature Based Solutions for New Urban World – Conference and a global conversation to demonstrate benefits of Nature Based Solutions for climate and water resilience in cities”

Tematyka Konferencji dotyczy problematyki ochrony i inżynierii środowiska w miastach, w kontekście zagrożeń i wyzwań będących aspektem m.in. zmian klimatu (m.in. zanieczyszczenie powietrza w miastach, smog, zagospodarowanie wód opadowych, zaburzenia wilgotności i mikroklimatu miejskiego, miejska wyspa ciepła, zagrożenia dla bioróżnorodności w miastach, zdrowie mieszkańców miast a stres miejski). Wprowadza również pojęcie Nature Based Solutions (NBS) i zielono – niebieskiej infrastruktury w kontekście:

  • projektowania i architektury krajobrazu,
  • zarządzania i modelowania ryzyka środowiskowego,
  • korzyści natury ekologicznej, ekonomicznej i społecznej,
  • tworzenia tzw. zielonych miast i strategii adaptacji do zmian klimatu,
  • kwestii ekonomicznych (wartość nieruchomości i gruntów a Nature Based Solutions),
  • projektów wspierających wprowadzanie rozwiązań typu NBS do miast (m.in. na przykładzie projektu Grow Green, realizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i UM Wrocław). 

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, m.in. do pracowników administracji publicznej, deweloperów i pracowników sektora budownictwa, architektów oraz architektów krajobrazu, przedstawicieli mieszkańców miast, organizacji pozarządowych, naukowców i studentów.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji: nbswroclaw.manifo.com

powrót do wydarzeń
Dostępność