Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Zieleń Miejska – Naturalne Bogactwo Miasta „Zieleń w ochronie powietrza”


Szczegóły wydarzenia

  • Date:
  • Miejsce: Toruń

Tematyka konferencji:

  • badania nad jakością powietrza atmosferycznego w miastach,
  • najnowsze badania nad znaczeniem i rolą roślinności w poprawie jakości powietrza i zdrowotności mieszkańców,
  • efektywność (skuteczność) różnych gatunków roślin w oczyszczaniu powietrza,
  • wymiana dobrych praktyk w zakresie walki ze smogiem.

Podczas konferencji zostanie podjęta dyskusja na następujące tematy: Jak tereny zieleni mogą zwalczać i ograniczać skutki zanieczyszczonego powietrza? Jaki jest mechanizm pochłaniania toksyn i zatrzymywania pyłów zawieszonych przez rośliny, oraz które z roślin są najskuteczniejsze w tej roli i od jakich ich cech przede wszystkim zależy efektywność tego mechanizmu? Jak kształtować tereny zieleni, aby z jednej strony były bardziej odporne na zanieczyszczone powietrze, z drugiej zaś mogły w maksymalnym stopniu ograniczyć negatywne skutki złej jakości powietrza?

 

Więcej informacji o konferencji tutaj

Karta zgłoszeniowa

 

powrót do wydarzeń
Dostępność