Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Zbliżają się Targi POL-ECO SYSTEM w Poznaniu

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM odbędą się w Poznaniu 23-25.10.2018 r. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest: „CZYSTE POWIETRZE – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko”.

pes logo data 892x356 - Zbliżają się Targi POL-ECO SYSTEM w Poznaniu

 

Emisje z domów jednorodzinnych, a także ze środków transportu są najczęstszymi przyczynami zanieczyszczeń powietrza i smogu w Polsce. Mając świadomość wagi problemu organizatorzy Targów POL-ECO SYSTEM postanowili, że hasłem przewodnim tegorocznej emisji będzie: CZYSTE POWIETRZE – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko.

 – Jestem przekonany, że podjęcie tego problemu na tak szeroką skalę podczas jednego z najważniejszych wydarzeń poświęconych ochronie środowiska w Polsce przyczyni się do wypracowania wspólnych dobrych rozwiązań – zaznacza Minister Środowiska Henryk Kowalczyk.

Ograniczyć niską emisję

Temat przewodni Targów POL-ECO SYSTEM wpisuje się także w kompleksowe działania rządu w zakresie zmniejszenia niskiej emisji i  likwidację zjawisk smogowych.

Resort środowiska uruchomił w tym roku kompleksowy program „Czyste Powietrze”, który dofinansuje zarówno wymianę źródła ciepła jak i termomodernizację budynków. Program będzie realizowany przez dziesięć lat, a łączne działania w jego ramach to kwota ponad 103 mld zł.

– Zakładamy, że dzięki dofinansowaniu, termomodernizacji zostanie poddanych ponad 3 mln domów – wyjaśnia Minister Środowiska Henryk Kowalczyk.

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM, które odbędą się w dniach 23-25.10 w Poznaniu, to obowiązkowy punkt w kalendarzu wszystkich osób zainteresowanych sektorem ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, a także usług komunalnych.

 – Targi POL-ECO SYSTEM są najważniejszym miejscem spotkań przedstawicieli instytucji legislacyjnych, samorządów, reprezentantów świata biznesu, nauki i edukacji bezpośrednio związanych z branżą ochrony środowiska oraz gospodarką komunalną – zauważa dyrektor projektu Targów POL-ECO-SYSTEM Paulina Pietrzak.

Bogaty program konferencyjny

Integralną częścią Targów POL-ECO SYSTEM będzie zorganizowana po raz drugi przez Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przestrzeń wystawienniczo-konferencyjna „Ekosfera”, w ramach której odbędzie się szereg konferencji, paneli dyskusyjnych i szkoleń. Omówiona zostanie aktualna polityka państwa w zakresie ochrony środowiska. Zakres tematyczny obejmować będzie m. in. ekologiczne paliwa węglowe, gospodarkę niskoemisyjną i użycie odnawialnych źródeł energii w gospodarce. Zagadnienia kolejnych dyskusji dotyczyć będą również transportu niskoemisyjnego, rozwoju elektromobilności, przystosowania miast do zmian klimatu, a także działalności Bussiness Inteligence w ochronie środowiska.

W ramach „Ekosfery” przedstawiciele NFOŚiGW omówią szczegóły programu „Czyste Powietrze” oraz główne założenia przygotowane dla beneficjentów. Panele będą doskonała okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji o problemach, z którymi mierzy się administracja i biznes w sferze poprawy jakości powietrze.

Więcej informacji o targach dostępnych jest pod adresem www.polecosystem.pl

Tegorocznym Targom patronuje Komitet Honorowy, którego Przewodniczącym został Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, a funkcję wiceprzewodniczącego pełni Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski. W skład tego gremium wchodzą także m.in. ministrowie środowiska, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, inwestycji i rozwoju oraz energii.

Nad wysokim poziomem merytorycznym Targów czuwać będzie grono wybitnych naukowców, liderów biznesu i polityki. Radę Programową tworzą osoby zaufania publicznego o wielkiej wiedzy i autorytecie. Są wśród nich przedstawiciele świata nauki, biznesu i polityki.

Przewodniczącym Rady Programowej Tarów POL-ECO SYSTEM 2018 jest minister środowiska Henryk Kowalczyk. Funkcję Zastępców Przewodniczącego Rady Programowej pełnią dr inż. Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP oraz Przemysław Trawa, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o.

 

 

Źródło: MTP

powrót do aktualności