Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Ankiety

Szanowni Państwo, 

Dziękujemy za zainteresowanie badaniem ankietowym. Zachęcamy do zapoznania się z raportem podsumowującym wyniki sondażu.

 

podsumowanie badania ankietowego - Ankiety

 

Więcej informacji o nadchodzących inicjatywach realizowanych w ramach projektu: http://44mpa.pl/.