Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Dobre praktyki

Coraz więcej miast dostrzega problem zmian klimatu i ich oddziaływania na przestrzeń publiczną. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami, przedstawiającymi strategie adaptacyjne miast.