Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Inne

Zgłaszanie nieprawidłowości

Ministerstwo Środowiska informuje, iż zgodnie z zapisami w § 4 ust. 18 Umowy o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” – działanie 2.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, – „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. a)  specjalny adres e-mail lub
  2. b)  elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.”

 

Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można zgłosić poprzez adres e-mail:

 

naduzycia.POIS@mr.gov.pl

 

lub poprzez elektroniczny system zgłoszeń:

 

http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/