Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Warsztaty

W ramach projektu „Opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” zaplanowano 132 warsztaty. W każdym z miast odbędą się 3 spotkania o charakterze konsultacyjnym. W warsztatach uczestniczą członkowie Zespołu Miejskiego oraz przedstawiciele władz miasta i jednostek powiązanych. W drugich i trzecich warsztatach będą również uczestniczyć przedstawiciele lokalnych społeczności.

Warsztaty mają formę konsultacyjną i stanowią platformę do otwartej dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy Zespołem Miejskim, przedstawicielami interesariuszy oraz Zespołem Ekspertów. Partycypacja kluczowych interesariuszy na poziomie miasta umożliwi pozyskanie informacji m.in. na temat specyfiki miasta, jego wyzwań, oczekiwań mieszkańców oraz możliwych opcji adaptacji. Poza bezpośrednim wpływem na finalną zawartość Miejskiego Planu Adaptacji, spotkania pozwolą na budowanie zaufania do działań podejmowanych w ramach Projektu oraz partycypację miejskich interesariuszy w projekcie.

Aktualny etap warsztatów

Od 26 kwietnia 2017 trwa pierwszy cykl warsztatów. Głównym celem pierwszych spotkań jest m.in. uzgodnienie wizji i celu nadrzędnego Miejskiego Planu Adaptacji dla każdego z miast-partnerów, zaprezentowanie wyników analiz w zakresie ekspozycji konkretnego obszaru na zjawiska klimatyczne i analizy wrażliwości miasta na zmiany klimatu. Przedmiotem warsztatów będzie również uzgodnienie wniosków wynikających z oceny wrażliwości terenu miejskiego na zmiany klimatu i wybranie wrażliwych 4 sektorów/obszarów dla każdego z 44 partnerów. Warsztaty posłużą także do zebrania informacji niezbędnych do określenia potencjału adaptacyjnego miast.
Pierwsza tura warsztatów zakończy się we wrześniu.

Relacje z wybranych wydarzeń:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostępność