Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Materiały wideo

Materiał filmowy promujący projekt:

 

 

Cykl testimoniali! 

 

 

 


 

 


 

 

Dostępność