Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Identyfikacja wizualna

Księga znaku:

 

Bannery

 

 

 

 

 

 

Kod do zamieszczenia na stronie www:

<img src=”http://44mpa.pl/ksiega-znaku/mpa-bannerki-poziome-v3-2/” alt=”Banner poziomy Wczujmy się w klimat” />

 

 

 

 

Kod do zamieszczenia na stronie www:

<img src=”http://44mpa.pl/ksiega-znaku/mpa-bannerki-pionowe-v3-1-2/” alt=”Banner pionowy Wczujmy się w klimat” />

 
Dostępność