Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Podręcznik do adaptacji

Aby pomóc przedstawicielom władzy lokalnej oraz przedsiębiorcom w podejmowaniu optymalnych decyzji uwzględniających wpływ postępujących zmian klimatycznych, w Ministerstwie Środowiska opracowano  „Podręcznik adaptacji dla miast”. Dokumentu ten zawiera wytyczne do przygotowania Miejskich Planów Adaptacji (dalej MPA) do zmian klimatu dostosowanych do lokalnych uwarunkowań i potrzeb.

Podręcznik opisuje poszczególne etapy przygotowania MPA, od rozpoczęcia tego procesu aż po wypracowanie systemu monitoringu i ewaluacji skuteczności proponowanych rozwiązań. Zawiera również szereg wskazówek i opisów dotyczących inwestycji podjętych zarówno w Polsce jak i na świecie mających na celu przystosowanie infrastruktury do zmian klimatycznych. Mogą one stać się inspiracją w poszukiwaniu najbardziej odpowiednich środków ograniczania negatywnego wpływu zmian klimatycznych.

Treść dokumentu:Pdf - Podręcznik do adaptacji