Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Wasze pomysły

Zachęcamy do nadsyłania pomysłów na działania związane z adaptacją w Waszych miastach!

Adaptacja do zmian klimatu nie jest tematem nowym i polskie miasta już teraz realizują pomysły mające za zadanie łagodzenie skutków zmian klimatu. Przedstawiamy te pomysły w podziale na działania techniczne (kolor zielony), działania organizacyjne (niebieski) oraz działania informacyjno-promocyjne (żółty).

Wasze pomysły 4 - Wasze pomysły Wasze pomysły 5 - Wasze pomysły Wasze pomysły 6 - Wasze pomysły

Wasze pomysły 7 - Wasze pomysły Wasze pomysły 8 - Wasze pomysły Wasze pomysły 10 - Wasze pomysły

Wasze pomysły 13 - Wasze pomysły Wasze pomysły 12 - Wasze pomysły Wasze pomysły 11 - Wasze pomysły

Wasze pomysły - Wasze pomysły Wasze pomysły krk 1 - Wasze pomysły Wasze pomysły 3 - Wasze pomysły Wasze pomysły krk - Wasze pomysłyWasze pomysły 6 - Wasze pomysły Wasze pomysły - Wasze pomysły

Czekamy na informacje o Waszych inicjatywach!

Prosimy przysyłać je na adres: w.jarosz@ietu.pl

Osoba kontaktowa: Wanda Jarosz, kom. 602 484 611