Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

42 warsztaty już za nami

W 42 miastach zdiagnozowane zostały zagrożenia związane ze zmianami klimatu. Wybrano również najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu sektory, wśród których w większości miast wskazano zdrowie publiczne, gospodarkę wodną, transport i energetykę. Dokonano także wstępnej oceny potencjału adaptacyjnego miast.

DSC 0879 892x356 - 42 warsztaty już za nami

Pierwszy cykl warsztatów w miastach partnerskich projektu Ministerstwa Środowiska dobiega końca. Od kwietnia do końca czerwca warsztaty odbyły się w 42 miastach. Eksperci określili ekstremalne zjawiska klimatyczne i ich pochodne, stanowiące największe zagrożenie dla miast oraz przedstawili wyniki oceny wrażliwości na zmiany klimatu. Na tej podstawie w trakcie warsztatów wspólnie z pracownikami samorządowymi wybrali cztery najbardziej wrażliwe sektory oraz dokonali wstępnej oceny potencjału adaptacyjnego miasta.

Dla większości miast zagrożeniem są wysokie temperatury oraz fale upałów (dni z temperaturą powyżej 30°C), intensywne opady deszczu, podtopienia, powodzie rzeczne oraz stany smogowe zimowe i letnie.

Ważnym elementem warsztatów były dyskusje, które dały możliwość wymiany informacji, wiedzy i doświadczenia między uczestnikami spotkania. Uczestnicy warsztatów wybrali także 4 najbardziej wrażliwe sektory w mieście. W większości miast za sektory o największej wrażliwości uznano: zdrowie publiczne, gospodarkę wodną, transport oraz energetykę.

Rozwiązań, które zwiększą potencjał adaptacyjny miast i poprawią skuteczność reagowania na ekstremalne zjawiska pogodowe, będą poszukiwać wspólnie eksperci wraz z przedstawicielami miast w kolejnych etapach realizacji projektu.

Druga tura warsztatów zakłada udział interesariuszy, co daje możliwość zgłaszania na bieżąco uwag do wypracowanych i zaproponowanych diagnoz. Partycypacyjny charakter procesu opracowania Miejskich Planów Adaptacji ma za zadanie zaktywizować i zaangażować w adaptację do zmian klimatu przedstawicieli organizacji działających na terenie miast oraz zapewnić, by finalne dokumenty uwzględniały faktycznie odczuwane przez mieszkańców problemy.

Ostatnie dwa warsztaty pierwszego cyklu odbędą się w Olsztynie i Lublinie we wrześniu. Drugi cykl warsztatów będzie trwał od września do listopada.

 

Zajrzyj do galerii z I warsztatów!

DSC 0587 Ruda Sl 150x150 - 42 warsztaty już za nami

powrót do aktualności