Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Adaptacja do zmian klimatu na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska

„Gospodarka obiegu zamkniętego dla człowieka i przyrody” – tak brzmiało hasło tegorocznej edycji międzynarodowych targów ochrony środowiska POL-ECO SYSTEM. Ponad 300 firm i instytucji z branży ochrony środowiska zaprezentowało swoją ofertę wszystkim tym, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju, usług komunalnych czy szeroko pojętej ochrony środowiska.

MPA polekosystem2017 3 892x356 - Adaptacja do zmian klimatu na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska

Tegoroczne targi ochrony środowiska POL-ECO SYSTEM trwały od 17 do 19 października. Swoją ofertę przedstawiło ponad 300 instytucji i firm. Blisko 25% wystawców stanowiły firmy zagraniczne, m.in. z Belgii, Francji, Kanady, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Oferta wystawiennicza obejmowała teren otwarty i trzy pawilony zapełnione nowoczesnymi maszynami, technologiami i produktami z branży ochrony środowiska. Jednak targi POL-ECO SYSTEM to przede wszystkim spotkania, rozmowy biznesowe i wymiana doświadczeń, a także wydarzenia specjalne w formie konferencji, warsztatów, szkoleń i pokazów. Zakres tematyczny tegorocznej edycji podzielony został na poszczególne sektory: odpady, woda i ścieki, energia, technika komunalna, powietrze i ekotransport, a tematyka adaptacji do zmian klimatu była poruszana w trakcie wielu rozmów z wystawcami oraz targowych wydarzeń.

Informacje dot. przygotowania Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu można było uzyskać na stoisku Ministerstwa Środowiska oraz stoiskach Instytutu Ochrony środowiska, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował szkolenia dla beneficjentów II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

W październikowym numerze Przeglądu Komunalnego, przygotowanego na targi POL ECO SYSTEM, ukazała się specjalna wkładka tematyczna #WczujmySięWKlimat nt. projektu Ministerstwa Środowiska – przeczytaj.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami wideo oraz broszurą i ulotką projektu.

 

 

MPA polekosystem2017 2 - Adaptacja do zmian klimatu na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska MPA polekosystem2017 1 - Adaptacja do zmian klimatu na Międzynarodowych Targach Ochrony ŚrodowiskaTargi POLECO SYSTEM 17-19.10.2017 – stoisko Ministerstwa Środowiska (fot. IETU)

 

MPA polekosystem2017 3 - Adaptacja do zmian klimatu na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska MPA polekosystem2017 4 - Adaptacja do zmian klimatu na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska

Targi POLECO SYSTEM 17-19.10.2017 – stoisko instytutów resortowych – Instytut Ochrony Środowiska -PIB, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, Państwowy Instytut Geologiczny, Instytut Badawczy Leśnictwa (fot. IETU)

 

MPA polekosystem2017 5 - Adaptacja do zmian klimatu na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Targi POLECO SYSTEM 17-19.10.2017 – stoisko Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (fot. IETU)

 

MPA polekosystem2017 6 - Adaptacja do zmian klimatu na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska MPA polekosystem2017 7 - Adaptacja do zmian klimatu na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska

Targi POLECO SYSTEM 17-19.10.2017 – Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska odwiedził stoisko Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (fot. IETU)

powrót do aktualności