Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Białystok

Konsultacje społeczne w Białymstoku

„Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Białystok do roku 2030”

 
W terminie od 28 listopada do 18 grudnia 2018 r. zainteresowani mają możliwość składania uwag i opinii do projektu „Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Białystok do roku 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

Projekt „Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Białystok do roku 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” udostępniony jest:

Uwagi i wnioski można składać:

  • w formie pisemnej na adres: Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 2/2, 15-103 Białystok
  • drogą mailową na adres: dgk@um.bialystok.pl z dopiskiem „uwagi i wnioski MPA”
  • faksem na nr: 85 869 6529
  • w formie ustnej do protokołu w siedzibie Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, pok.107, ul. Bitwy Białostockiej 2/2, 15-103 Białystok
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej www.bialystok.pl

PROJEKT PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU MIASTA BIAŁYSTOK DO ROKU 2030metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Białystok

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Planu Adaptacjimetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Białystok

Załącznik nr 1 Planu Adaptacji – Lista interesariuszymetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Białystok

Załącznik nr 2 Planu Adaptacji – Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla Miastametodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Białystok

Załącznik nr 3 Planu Adaptacji – Mapymetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Białystok

Załącznik nr 1 Prognozy – Analiza i ocena wpływu MPA na osiągnięcie celów ochrony środowiska
metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Białystok

Załącznik nr 2 Prognozy – Analiza i ocena oddziaływania MPA na środowisko
metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Białystok

Załącznik nr 3 Prognozy – Oświadczenie
metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Białystok

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacjimetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Białystok

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!