Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Bielsko-Biała

Konsultacje społeczne w Bielska-Białej „Planu Adaptacji Miasta Bielska-Białej do zmian klimatu do roku 2030”

 
Prezydent Miasta Bielska-Białej podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu „Planu adaptacji miasta Bielska-Białej do zmian klimatu do roku 2030” i o prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Z treścią projektu „Planu adaptacji miasta Bielska-Białej do zmian klimatu do roku 2030” i „Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Planu adaptacji dla miasta Bielska-Białej do zmian klimatu do roku 2030” można zapoznać sie w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy placu Ratuszowym 6, w pokoju 515 (V piętro) w godzinach pracy Urzędu, w terminie od 1 października do 21 października 2018 r.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 1 października do 21 października 2018 r.

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Ochrony Środowiska, pl. Ratuszowy 6
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, Wydziale Ochrony Środowiska przy pl. Ratuszowym 6, pokój 515
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ochrona.srodowiska@um.bielsko.pl

Więcej informacji dostępne jest w Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacji

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Bielsko-Biała

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!