Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Bydgoszcz: „Deszcz to zysk” – modernizacja kanalizacji deszczowej i katalog zielonych sposobów zagospodarowania deszczówki

W Bydgoszczy podpisano kolejne umowy na budowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej, która jest prowadzona od 2017 r. Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja otrzymała na te inwestycje dofinansowanie z Unii Europejskiej. Kolejna godna polecenia bydgoska inicjatywa to poradnik dla mieszkańców, który pokazuje możliwości gospodarowania deszczówką dzięki błękitno-zielonej infrastrukturze. A wszystko to po to aby miasto stało się odporne na zmiany klimatu i funkcjonowało jak „gąbka” gromadząc wodę deszczową i wykorzystując ją w okresach suszy.

deszcz to zysk 773x356 - Bydgoszcz: „Deszcz to zysk” – modernizacja kanalizacji deszczowej i katalog zielonych sposobów zagospodarowania deszczówki

Miasto jak „gąbka”

Na rzecz adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych działa się w Bydgoszczy od kilku lat. Jak w wielu polskich miastach, kanalizacja deszczowa stanowi poważne wyzwanie dla władz miasta. Pomimo już zrealizowanych inwestycji związanych z dostosowaniem sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, nadal występują braki w zakresie zagospodarowania wód opadowych. Ma temu zaradzić kolejny duży projekt inwestycyjny „Deszcz to zysk – Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy”, na który spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycje są realizowane od 2017 r. i zakończą się w 2021 r. Przedsięwzięcie ograniczy odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji i zapewni taką reorganizację przestrzeni miejskiej, aby miasto funkcjonowało jak „gąbka” gromadząc wodę deszczową i umożliwiając jej wykorzystanie w okresach suszy.

Siła mądrego działania

Proces inwestycyjny podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmuje, m.in. budowę: około 14 km nowych kanałów deszczowych, 6 zbiorników retencyjnych, 22 oczyszczalni ścieków deszczowych, 11 wylotów do odbiorników oraz przebudowę kanałów deszczowych. Ponadto budowę urządzeń umożliwiających oczyszczenie i wykorzystanie wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych.

W drugim etapie realizacji istniejąca sieć kanałów deszczowych o długości około 90 km zostanie wyczyszczona i poddana renowacji. To właśnie z wykonawcami tych prac bydgoskie Wodociągi podpisały 19 czerwca br. umowy.

Całość będzie kosztowała ponad 216 mln zł, przy blisko 130 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej.

Efektem tak dużego przedsięwzięcia będzie ok. 37 tys. metrów sześciennych objętości retencjonowanej wody oraz wykorzystanie wód opadowych, m.in. do podlewania zieleni miejskiej i wprowadzenia (po podczyszczeniu) do stawów lub oczek wodnych. Zastosowanie rozwiązania przyczynią się do ograniczenia podtopień budynków oraz zalewania ulic, a także do zmniejszenia zużycie wody z sieci miejskiej do podlewania zieleni.

Wszystkie ręce na pokład

Aby miasto stało się odporne na zmiany klimatu i funkcjonowało jak „gąbka” gromadząc wodę deszczową i wykorzystując ją w okresach suszy konieczne jest włączenie się w działania mieszkańców.

Dlatego Bydgoszcz staje się aktywnym promotorem tworzenia „zielono-niebieskiej” infrastruktury, czyli odpowiednio zaprojektowanych parków, ogrodów deszczowych, naturalnych zbiorników retencyjnych, rowów przydrożnych, a także rozwiązań indywidualnych dotyczących powierzchni przydomowych. Dzięki nim można odciążyć kanalizację, a w przyszłości uniknąć opłat za deszczówkę, albo przynajmniej je zmniejszyć. Angażując się w ten proces, każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę do przywracania równowagi w przyrodzie, pozwalając wodzie krążyć w prawidłowy sposób. A przy tym wykorzystać ją do własnych celów „odcinając rynnę” od kanalizacji deszczowej i odprowadzić „złapaną” deszczówkę do ogródka, zasilając tereny zielone.

Bydgoski MWiK przygotował pod hasłem „Deszcz to zysk” katalog porad dla mieszkańców. Ma być on impulsem dla wszystkich użytkowników i właścicieli zarządzających nieruchomościami do wprowadzania własnych rozwiązań związanych z retencjonowaniem wody deszczowej.

 

 

deszz 300x225 - Bydgoszcz: „Deszcz to zysk” – modernizacja kanalizacji deszczowej i katalog zielonych sposobów zagospodarowania deszczówki

Źródło: MWiK w Bydgoszczy

powrót do aktualności