Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Bydgoszcz: „Deszcz to zysk” – modernizacja kanalizacji deszczowej

Budowa 14 km i modernizacja 90 km sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę 81 urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (zbiorniki retencyjne, podczyszczalnie ścieków deszczowych, instalacje do nawadniania terenów zielonych) umożliwią zagospodarowanie ok. 37 tys. m. sześciennych retencjonowanej wody.

W Bydgoszczy podpisano kolejne umowy na budowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej, która jest prowadzona od 2017 r. Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja otrzymało na te inwestycje dofinansowanie z Unii Europejskiej. Kolejna godna polecenia bydgoska inicjatywa to poradnik dla mieszkańców, który pokazuje możliwości gospodarowania deszczówką dzięki błękitno-zielonej infrastrukturze. A wszystko to po to aby miasto stało się odporne na zmiany klimatu i funkcjonowało jak „gąbka” gromadząc wodę deszczową i wykorzystując ją w okresach suszy.

Miasto jak „gąbka”

Na rzecz adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych działa się w Bydgoszczy od kilku lat. Władze miasta planują ograniczyć odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji i zapewnić taką reorganizację przestrzeni miejskiej, aby miasto funkcjonowało jak „gąbka” gromadząc wodę deszczową i umożliwiając jej wykorzystanie w okresach suszy.

Jednym z realizowanych przedsięwzięć jest projekt inwestycyjny „Deszcz to zysk – Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy”, na który spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycje są realizowane od 2017 r. i zakończą się w 2021 r.

Siła mądrego działania

Proces inwestycyjny podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmuje, m.in. budowę: około 14 km nowych kanałów deszczowych, 6 zbiorników retencyjnych, 22 oczyszczalni ścieków deszczowych, 11 wylotów do odbiorników oraz przebudowę kanałów deszczowych. Ponadto budowę urządzeń umożliwiających oczyszczenie i wykorzystanie wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych.

W drugim etapie realizacji istniejąca sieć kanałów deszczowych o długości około 90 km zostanie wyczyszczona i poddana renowacji.

Całość będzie kosztowała ponad 216 mln zł, przy blisko 130 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej.

Efektem tak dużego przedsięwzięcia będzie ok. 37 tys. metrów sześciennych objętości retencjonowanej wody oraz wykorzystanie wód opadowych, m.in. do podlewania zieleni miejskiej i wprowadzenia (po podczyszczeniu) do stawów lub oczek wodnych. Zastosowane rozwiązania przyczynią się do ograniczenia podtopień budynków oraz zalewania ulic, a także do zmniejszenia zużycie wody z sieci miejskiej do podlewania zieleni.

Źródło: MWiK w Bydgoszczy