Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Climate Adaptation Partnership: Konsultacje publiczne Planu Działań dla obszaru Adaptacji do zmian klimatu

22 czerwca br. rozpoczął się proces publicznych konsultacji projektu Planu Działań dla obszaru Adaptacji do zmian klimatu opracowanego w ramach Climate Adaptation Partnership działającego w ramach Europejskiej Agendy Miejskiej.

workplace 1245776 892x356 - Climate Adaptation Partnership: Konsultacje publiczne Planu Działań dla obszaru Adaptacji do zmian klimatu

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się w dokumentem i propozycją konkretnych zapisów do Planu Działań oraz wniesienia swoich uwag, komentarzy lub przedstawienia stanowiska.

Konsultacje potrwają do 17 sierpnia br. i odbywają się bezpośrednio na platformie Komisji Europejskiej – FUTURIUM.

 

Action Plan Draft – w języku angielskim

Fiszka opisująca dokument i kontekst – w języku angielskim 

Dodatkowe informacje znajdują się pod podanymi poniżej linkami na platformie Komisji Europejskiej FUTURIUM.

Link do konsultacji Działań: https://ec.europa.eu/futurium/en/climate-adaptation/climate-adaptation-public-feedback-started-22-june

Instrukcja jak wziąć udział w konsultacjach: https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda/public-feedback-disclaimer

Strona na której dostępny jest cały Action Plan: https://ec.europa.eu/futurium/en/climate-adaptation/climate-adaptation-draft-action-plan

Climate Adaptation Partnership realizuje następujące cele: „przewidywanie niekorzystnych skutków zmiany klimatu i podejmowanie odpowiednich działań w celu zapobiegania lub ograniczanie szkód, jakie może ona wywoływać na obszarach miejskich. Nacisk kładziony jest na: ocenę podatności na zagrożenia, odporność na zmiany klimatyczne i zarządzanie ryzykiem, w tym społeczny wymiar strategii adaptacji do zmian klimatu”.

powrót do aktualności