Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Druga tura warsztatów w miastach trwa

Ekstremalne zjawiska pogodowe w miastach. Które komponenty miejskie są najbardziej narażone na ich skutki? Które z nich najszybciej wymagają podjęcia działań adaptacyjnych? Jakie ryzyko wiąże się z poszczególnymi czynnikami pogodowymi? Nad odpowiedziami na te pytania pracują właśnie uczestnicy drugiej tury warsztatów roboczych zorganizowanych w partnerskich miastach projektu Ministerstwa Środowiska.

b 892x356 - Druga tura warsztatów w miastach trwa

Częstochowa, Czeladź, Katowice, Bydgoszcz, Tarnów, Włocławek, Tychy, Wałbrzych, Sosnowiec, Gdynia, Sopot, Toruń, Gdańsk, Kielce, Opole, Bielsko Biała, Poznań, Białystok, Grudziądz, Gliwice oraz Dąbrowa Górnicza to miasta, w których odbyły się już spotkania w ramach drugiej tury warsztatów.

Przedstawiciele działających lokalnie organizacji oraz władze miasta wraz z zespołem ekspertów zmierzyli się z oceną potencjalnych zagrożeń związanych ze zmianami klimatu. Analizowano potencjalne skutki, jakie mogą być następstwem wystąpienia ekstremalnych zjawisk klimatycznych, aby wybrać te komponenty miasta, które ze względu na wysoki lub bardzo wysoki poziom ryzyka wymagają najszybszej interwencji w postaci działań przystosowawczych. W większości miast stwierdzono, że na skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych najbardziej wrażliwymi komponentami są: w sektorze zdrowia publicznego osoby przewlekle chore i starsze oraz dzieci, w sektorze gospodarki wodnej – infrastruktura przeciwpowodziowa, natomiast na terenach zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności – centra miast oraz osiedla mieszkaniowe. Uczestnicy warsztatów, wspólnie wczuwając się w klimat dyskutowali o tym czy zmiany klimatu mogą stanowić pozytywny czynnik wpływający na funkcjonowanie miasta.

Druga tura warsztatów potrwa do stycznia 2018 roku. Spotkania odbędą się jeszcze w 13 polskich miastach.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii z warsztatów:

GALERIA 1 300x114 - Druga tura warsztatów w miastach trwa

powrót do aktualności