Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Eko-forum – Wrocław, 13 marca 2018

„Adaptacja do zmieniających się warunków klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miast” to temat przewodni konferencji Eko-forum 2018, która odbędzie się 13 marca br. we Wrocławiu. Druga edycja Forum będzie poświęcona zagrożeniom zmieniającego się klimatu, ale także szansom rozwoju, jakie niosą miejskie programy adaptacyjne.

wrocaw 2795259 892x356 - Eko-forum – Wrocław, 13 marca 2018

Z przedstawicielami samorządów i biznesu spotkają się specjaliści zajmujący się adaptacją miast do nowych warunków klimatycznych. Uczestnikom zaprezentowane zostaną m.in. najlepsze miejskie praktyki adaptacyjne, programy finansowania oraz sposoby pomiaru i prawidłowej oceny zagrożeń klimatycznych na danym terenie.

Program Ekoforum

Główną kwestią, którą zajmą się uczestnicy EkoForum 2018 będą miejskie zasoby wodne i odpowiedniej gospodarki wodnej. Zmiany klimatu oznaczają, że polskie miasta muszą być przygotowane na skrajne warunki klimatyczne – z jednej strony deszcze nawalne o niespotykanym natężeniu i ryzyko tzw. powodzi natychmiastowych, z drugiej długotrwałe susze. Przed gospodarką wodną miast stoją nowe wyzwania organizacyjne i technologiczne. Wśród poruszanych w czasie Forum zagadnień znajdą się m.in. komputerowe systemy do zarządzania zasobami wodnymi, efektywne sposoby utrzymania sieci wodnej oraz regulacje prawne związane z opłatami deszczowymi.

ekoforum2 - Eko-forum – Wrocław, 13 marca 2018

Data i miejsce

Wrocław, 13 marca 2018

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk

Organizatorem Eko-forum jest Fundacja Spacerowa 7 LINK http://spacerowa7.pl/ z Lądka-Zdroju.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich. Partnerami merytorycznymi wydarzeniem są m.in. Ministerstwo Środowiska, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy o/ Wrocław, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Arcadis.

Więcej informacji tutaj.

powrót do aktualności
Dostępność