Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Eko-lokator szkolenia dla zarządców i administratorów nieruchomości

Bezpłatne szkolenia skierowane do zarządców i administratorów nieruchomości prowadzone są przez Fundację na rzecz Ekorozwoju w 12 największych miastach Polski, czyli tam gdzie jest największa liczba budynków wielorodzinnych. Główny nacisk położono na konieczność prowadzenia działań mających na celu zarówno przeciwdziałanie zmianom klimatu jak i adaptację do tych zmian. Szkolenia potrwają do marca 2019.

osiedle 2259364 892x356 - Eko-lokator szkolenia dla zarządców i administratorów nieruchomości

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju realizuje nowy projekt ogólnopolski „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”. Inicjatywa skierowana jest do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami, w szczególnie do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności tych grup zawodowych w zakresie komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez siebie budynków na tematy związane z ochroną środowiska. Główny nacisk jest kładziony na wpływu budownictwa mieszkalnego na zmiany klimatu oraz konieczności prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptację do tych zmian.

Obszar tematyczny projektu obejmuje także działania mające na celu integrację i współpracę różnych środowisk związanych z wielorodzinnym budownictwem mieszkaniowym –administratorów i zarządców nieruchomości, przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, organów administracji samorządowej.

Bezpłatne szkolenia skierowane do zarządców i administratorów nieruchomości prowadzone są w 12 największych miastach Polski, czyli tam gdzie jest największa ilość budynków wielorodzinnych.

Szkolenia będą się składać z następujących modułów tematycznych:

  • Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym
  • Gospodarowanie odpadami w budynku wielorodzinnym
  • Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym
  • Transport sąsiedzki
  • Roślinność na, wokół i w budynku
  • Sposoby komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska

Pewne znaczenie w przypisaniu tematów szkoleń do danego miejsca miał fakt, z jakimi problemami rozwojowymi i adaptacyjnymi borykają się wybrane miasta.

Informacje o pozostałych szkoleniach, terminach i lokalizacjach znajdują się na:

www.chronmyklimat.pl/projekty/eko-lokator/el-szkolenia

 

Źródło: Fundacja Ekorozwoju

powrót do aktualności