Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

EO ClimLab: projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej

Ilość deszczu spadająca w danym miesiącu, przeciętna siła wiatru, nasłonecznienie, wilgotność powietrza… tego typu dane o klimacie udostępnia platforma EO ClimLab przygotowywana na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Analityczna platforma będzie wspierała tworzenie innowacyjnych produktów i usług będących odpowiedzią na zmiany klimatyczne.

ecolab1 892x356 - EO ClimLab: projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej

Europejska Agencja Kosmiczna rozwija nowe środowisko wspierające tworzenie innowacyjnych produktów i usług będących odpowiedzią na zmiany klimatyczne. EO ClimLab jest międzynarodowym projektem realizowanym na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Uczestniczą w nim firmy z Polski, Rumunii i Czech. Platforma EO ClimLab w Polsce będzie rozwijana w Warszawie i Gdańsku.

EO Clim Lab można traktować jako swego rodzaju “FabLab” – otwartej dla zainteresowanych pracowni umożliwiającej realizację własnych pomysłów. Projekt dostarcza programistom dane, narzędzia oraz wiedzę niezbędną do tworzenia nowych rozwiązań wychodzącym naprzeciw problemom wynikającym z postępujących zmian klimatycznych.

W styczniu br. w Gdańsku odbyły się jedne z warsztatów projektu EO Clim Lab dedykowane dla osób, które chcą projektować rozwiązania związane ze skutkami zmian klimatycznych.

Uczestnicy pracowali w zespołach i wciągu 24 godzin musieli zaproponować wizję rozwiązania jednego z przedstawionych tematów, zaprojektować koncept jego działania oraz przedstawić pomysł przed jury. Wszystkie z zaproponowanych problemów dotyczyły kwestii bezpośrednio i pośrednio powiązanych ze skutkami zmian klimatycznych w regionie pomorskim:

 • Stan zanieczyszczenia na Pomorzu
 • Wzrostu poziomu morza a Żuławy
 • Analiza obszaru zniszczeń: Rytel
 • Odnawialne źródła energii: wiatr i Słońce
 • Wpływ warunków pogodowych a wypoczynek

Oprócz warsztatów w skład projektu wchodzą takie elementy, jak miejsca do pracy co-workingowej, które stworzone na terenie instytucji badawczo-rozwojowych oraz wirtualne środowisko w chmurze zawierające:

 • dane z satelitów obserwacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem satelitów ESA,
  • otwarte dane od lokalnych dostawców oraz IoT (Internet of Things),
  • możliwości przetwarzania oraz przechowywania danych,
  • narzędzia do wizualizacji, programowania oraz przetwarzania,
  • zestawy narzędzi developerskich (np. iOS, Android),
  • działania edukacyjne zawierającą szkolenia stacjonarne i online (np. akademia EO ClimLab) oraz wsparcie techniczne,
  • dedykowane wydarzenia pod marką EOvation (np. hackatony,) łączące deweloperów (podaż) i użytkowników (popyt) z danych sektorów,
  • wsparcie finansowe dla pomysłów i zespołów we wczesnej fazie rozwoju.

ecolab - EO ClimLab: projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej

Platforma EO ClimLab jest dostępna dla różnych organizacji, takich jak inkubatory, parki technologiczne, lokalne władze i uczelnie, które będą miały dostęp do wszystkich danych oferowanych przez projekt, wraz z fizyczną i wirtualną infrastrukturą oraz wsparciem technicznym na miejscu.

 

Liderem projektu EO ClimLab jest polska firma Omnilogy, a liderem animacji międzynarodowej Kapitech. W Polsce za część technologiczną i integracyjną platformy odpowiadają Integrated Solutions i Orange Polska ze wsparciem technicznym Blue Dot Solutions, która również będzie prowadzić lokalne działania animacyjne w Gdańsku. Kapitech będzie również odpowiedzialny za lokalne działania na terenie Warszawy. W Pradze implementacją platformy EO ClimLab zajmą się ESA BIC Prague oraz Space Systems Czech, zaś w rumuńskim Cluj-Napoca lokalnymi działaniami zajmą się Indeco Soft, Aries Transilvania oraz Arobs Transilvania.

Więcej informacji: EO ClimLab

EO ClimLab Data Analytics Platform

powrót do aktualności