Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej 2017

Partycypacja społeczna, Polityka europejska i współpraca zagraniczna szansą dla adaptacji!

light - Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej 2017

10. edycja Tygodnia odbędzie się pod hasłem ” Udział obywateli, konsultacje i zaangażowanie jako czynniki rozkwitu lokalnej demokracji”. Zapraszamy miasta, gminy i ich stowarzyszenia do włączenia się w działania Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej. Pierwszy krok to rejestracja na stronie internetowej: http://www.congress-eldw.eu/

Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej (ETDL) jest doroczną imprezą o charakterze europejskim, opartą na działaniach skierowanych do obywateli, organizowaną jednocześnie w 47 krajach członkowskich Rady Europy. Daty tego tygodnia wyznacza się tak, aby zawierały w sobie dzień 15 października – datę podpisania w roku 1985 – Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. W tym roku tydzień trwa od 9 do 15 października.

Państwa – sygnatariusze Karty – organizują pod wspólnym tytułem imprezy o charakterze europejskim, których celem jest promowanie idei demokracji lokalnej i jej zbliżenie do obywateli.

Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej jest ważnym elementem udziału mieszkańców w zarządzaniu swoją lokalną społecznością, polegającym na pogłębianiu wiedzy obywateli na temat ich samorządów i promowaniu wspólnej odpowiedzialności. Wiąże się z informowaniem mieszkańców na temat funkcjonowania instytucji, odpowiedzialności władz i udziału ich samych w sprawach lokalnych.

Działania realizowane w ramach ETDL obejmują kampanie informacyjne dotyczące Rady Europy, festyny, spotkania mieszkańców, prelekcje, seminaria, dyskusje poświęcone prawom obywateli do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi, konsultacje społeczne, konkursy, zawody itp.

Przez ostatnie lata setki tysięcy osób z całej Europy włączyło się w działania w ramach tej inicjatywy.

powrót do aktualności