Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Jacek Pikuła o wpływie ekstremalnych zjawisk pogodowych na osoby wykluczone społecznie

Zapraszamy na spotkanie wideo ze streetworkerem Jackiem Pikułą, przygotowane w ramach cyklu „Zmiany klimatu w naszych miastach”.

fot jacek pikula 892x356 - Jacek Pikuła o wpływie ekstremalnych zjawisk pogodowych na osoby wykluczone społecznie

Ekstremalne zjawiska pogodowe zagrażają zdrowi i życiu ludzi. Szczególne zagrożone są osoby wykluczone społecznie, żyjące w trudnych warunkach, ubogie czy bezdomne. Jacek Pikuła, który od wielu lat pomaga takim ludziom, podkreśla, że w warunkach ekstremalnie niskich temperatur musimy mieć bardzo gorące serca i reagować informując odpowiednie służby. Samorządy planując działania adaptacyjne powinny mieć na uwadze specyficzne potrzeby osób wykluczonych społecznie oraz organizację pomocy chwilowej w sytuacjach kryzysowych.

 

Jacek Pikuła to znany, nie tylko w Katowicach, streetworker. Przez lata zarobione pieniądze, m.in. otrzymywane w czasie koncertów ulicznych (gra na gitarze, pisze teksty, komponuje), przeznaczał na pomoc dla osób bezdomnych. Stworzył w Katowicach dla dzieci z ubogich rodzin dom – „Skrawek Nieba” był klubem dziecięcym, świetlicą i miejscem, gdzie mogły zanocować ofiary przemocy domowej.

W końcu sam został bez domu i bez środków do życia. Przez 7 lat mieszkał pod namiotem. Jednak pokonał wszystkie problemy, również dzięki wsparciu osób, które wcześniej sam zaangażował w pomoc dla ubogich i bezdomnych. Koncertuje i dalej pomaga potrzebującym. Prof. Marian Zembala, który wcześniej wspierał Jacka Pikułę i jego podopiecznych, mówi o nim, że jest to jest najpiękniejszy wzór miłosiernego samarytanina, który także pokonał własne słabości.

Jacek Pikuła jest m.in. Kawalerem Orderu Uśmiechu. Został wyróżniony Honorową Odznaką Miasta Katowice za wkład w rozwój i rozsławienie miasta. Bohater programu Zwyczajni Niezwyczajni.

 

[wstawiony film z YT]

 

Zapraszamy do obejrzenia pozostałych materiałów wideo TUTAJ

powrót do aktualności
Dostępność