Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Jury konkursu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wybrało prace finałowe

Zakończyła się ocena formalna nadesłanych prac w konkursie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów „Wczujmy się w klimat – adaptacja do zmian klimatu wokół nas”. Także Jury konkursu dokonało oceny merytorycznej i wybrało finałowe prace.

jury 1 892x356 - Jury konkursu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wybrało prace finałowe

Wszystkie nadesłane prace poddane zostały ocenie formalnej na podstawie regulaminu konkursu. Sprawdzana była m.in. poprawność wypełnienia danych w formularzu rejestracyjnym, odpowiedni format i rozmiar załącznika z pracą konkursową oraz poprawność wypełnienia oświadczenia autora pracy. Wszystkie prace, które przeszły ocenę formalną, zostały poddane pod obrady jury konkursu. Jury w pierwszej kolejności dokonało oceny merytorycznej prac. Oceniono zgodność z hasłem „Wczujmy się w klimat”, czytelność przekazu, pomysłowość, walory artystyczne oraz estetykę wykonania.

Na tej podstawie jury dokonało wyboru 21 finałowych prac w kategorii plakat i 20 w kategorii fotografia. Galeria prac została zamieszczona w odpowiednich albumach na profilu Wczujmy się w klimat na Facebooku (plakaty i fotografie). Spośród nich w głosowaniu internetowym internauci wybiorą laureatów Nagrody Internautów, a jury konkursu wyłoni laureatów Grand Prix i Nagrody Głównej w obu kategoriach. Głosowanie internetowe trwać będzie od 1 do 16 grudnia 2018 r., a ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18 grudnia 2018 r. o godz. 12:00 na profilu „Wczujmy się w klimat” na Facebooku oraz na stronie internetowej www.44mpa.pl

jury 2 300x225 - Jury konkursu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wybrało prace finałowe

Obrady jury konkursu

 

powrót do aktualności