Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Klimatyczne Forum Metropolitalne, czyli lokalnie o zmianach klimatu

W Gdańsku, Lublinie i Wrocławiu odbyły się pierwsze konferencje w ramach cyklu „Klimatyczne Forum Metropolitalne”. Spotkania skierowane są do przedstawicieli miast Unii Metropolii Polskich, władz i administracji miast oraz samorządów lokalnych otaczających miasta metropolitalne. Na forum przedstawiane są problemy i doświadczenia miast oraz gmin obszarów metropolitalnych w związane z przystosowaniem do zmian klimatu.

miasto 892x356 - Klimatyczne Forum Metropolitalne, czyli lokalnie o zmianach klimatu

„Klimatyczne Forum Metropolitalne” do cykl 11 konferencji będących częścią projektu ADAPTCITY – Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu z wykorzystaniem map klimatycznych i partycypacji społecznej (ADAPCITY).

Pierwsza konferencja odbyła się 27-28 lutego w Gdańsku i dotyczyła zagadnień związanych z podnoszeniem się poziomu wód morskich. Ważnym elementem wydarzenia była dyskusja poświęcona skutkom zmian klimatu na wybrzeżu.

Na drugim Forum w Lublinie najważniejszymi tematami okazały się gospodarowanie wodami, zieleń miejska oraz ekologiczny transport. Na Forum poruszono także kwestię mitygacji zmian klimatu.

Pomimo niewielkiej skali ekstremalnych zjawisk klimatycznych na terenie miasta, kwestia mitygacji zmian klimatu jest tutaj równie istotna, co w pozostałych punktach kraju. Władze miasta intensywnie pracują nad odpornością miasta i dbałością o środowisko – powstały plany wdrożenia w pełni elektrycznej komunikacji miejskiej. Lublin może pochwalić się także rozwiniętą siecią gospodarowania wodami opadowymi.

Na konferencjach Unia Metropolii Polskich wraz z Instytutem na rzecz Ekorozwoju, miastem Stuttgart oraz miastem st. Warszawa dzielą się efektami prac toczących się w ramach warszawskiej inicjatywy ADAPTCITY. Prezentowany jest dorobek m.st. Warszawy i Instytutu na Rzecz Ekorozwoju w zakresie opracowywania strategii adaptacji miasta do zmian klimatu.

Czwarte Klimatyczne Forum Metropolitalne odbędzie się w Katowicach (9-10 października br.).


Źródło:

http://netka.gda.pl/klimatyczne-forum-metropolitalne-w-gdansku-to-jest-inauguracja-podobnych-spotkan-w-calym-kraju/
http://adaptcity.pl/klimatyczne-forum-metropolitarne/
http://koziolek.pl/klimatyczne-forum-metropolitarne-przygotowanie-strategii-do-zmian-klimatu,news,695,364073.html

powrót do aktualności
Dostępność