Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Klimatyczne Forum Metropolitalne w Katowicach

Czwarta konferencja w ramach cyklu „Klimatyczne Forum Metropolitalne” odbędzie się 9-10 października br. w Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Katowice 892x356 - Klimatyczne Forum Metropolitalne w Katowicach

O adaptacji miast do zmian klimatu w aspekcie planowania strategicznego oraz w kontekście metropolitalnym będą dyskutować przedstawiciele władz i administracji miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich oraz samorządów lokalnych otaczających miasta metropolitalne. Prezentowane będą m.in. doświadczenia m.st. Warszawy w zakresie opracowywania strategii adaptacji miasta do zmian klimatu oraz Katowic związane z przygotowaniem Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu w ramach projektu Ministerstwa Środowiska.

 

Program III Klimatycznego Forum Metropolitalnego 9-10.10.2017

 

Forum organizowane jest w ramach projektu ADAPTCITY.

 

 

Źródło: UM, Katowice

powrót do aktualności