Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Klimatyczne Forum Metropolitalne w Poznaniu

IX Klimatyczne Forum Metropolitalne, które odbędzie się w Sali Niebieskiej Międzynarodowych Targów Poznańskich, przy ulicy Głogowskiej 14, w dniach 16 i 17 kwietnia br.

poznan 2923222 892x356 - Klimatyczne Forum Metropolitalne w Poznaniu

Tematyka kolejnego spotkania związana jest z infrastrukturą techniczną dla zmian klimatu oraz narzędziami adaptacji do zmian klimatu.

Prezentowane będą m.in. doświadczenia m.st. Warszawy w zakresie opracowywania strategii adaptacji miasta do zmian klimatu, a także działania realizowane w Poznaniu.

W programie m.in. dyskusje:

  • Adaptacja do zmian klimatu – podobieństwa i różnice między metropoliami
  • Wyzwania dla systemów infrastruktury technicznej wobec zmian klimatu
  • Rola planowania przestrzennego w adaptacji do zmian klimatu

Program IX Klimatycznego Forum Metropolitalnego

Forum organizowane jest w ramach projektu ADAPTCITY

 

Źródło: Adaptcity, fot. pixabay.com

powrót do aktualności