Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konferencja podsumowująca projekt już 9 stycznia 2019 roku

9 stycznia 2019 roku w Warszawie odbędzie się konferencja podsumowująca 2-letni projekt Ministerstwa Środowiska pt. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” (44MPA).

wczujmy 708x356 - Konferencja podsumowująca projekt już 9 stycznia 2019 roku

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną zbiorcze wyniki analiz przeprowadzonych w 44 miastach biorących udział w projekcie oraz wnioski płynące z prac nad opracowaniem miejskich planów adaptacji. Do dyskusji panelowej wybraliśmy dwa bloki tematyczne dotyczące różnych aspektów przygotowywania miejskich planów adaptacji oraz ich wdrażania. Przedmiotem rozważań będą zagadnienia związane z budowaniem partnerstwa, generowaniem synergii, stosowaniem dobrych praktyk oraz korzyści ze stosowania innowacyjnych technologii i rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury.

Wspólnie z ekspertami, przedstawicielami samorządów, sektora pozarządowego oraz biznesowego goście zastanowią się nad tym, jak powyższe zagadnienia wiążą się z działaniami adaptacyjnymi, które powinny zostać ukierunkowane na rozwiązania wzmacniające potencjał adaptacyjny miast w zakresie technicznym i organizacyjnym, ochronę zdrowia mieszkańców, a także kształtowanie właściwych postaw społecznych i podniesienia świadomości społeczeństwa nt. potrzeby adaptacji do zmian klimatu na poziomie lokalnym.

Już teraz zapraszamy na livestream z wydarzenia, który będzie dostępny na profilu „Wczujmy się w klimat” na Facebooku.

powrót do aktualności