Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

KONKURS! – pytania i odpowiedzi

KONKURS nagłówek www 1 - KONKURS! - pytania i odpowiedzi

Masz pytanie związane z konkursem? Wyślij je na adres: ceplmpa@deloittece.com

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na przykładowe pytania:

  • Czy na plakacie mogą zostać umieszczone zdjęcia dostępne w internecie z odpowiednim podpisem źródła, które dotyczą wybranego przez ucznia tematu? Odpowiedź: Zgodnie z regulaminem konkursu (§9 ust. 1 pkt i.) Autor zgłaszając pracę w konkursie zapewnia, iż posiada pełnię praw do jej eksploatacji i w żaden sposób przy tworzeniu pracy nie naruszył praw autorskich,  ani innych praw osób trzecich. Zgłaszający (Szkoła) zobowiązuje się z kolei, iż w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu korzystania z Pracy Konkursowej (w tym przypadku jej elementu, jakim będzie zdjęcie na plakacie),  podejmie wszelkie niezbędne działania zmierzające do udowodnienia bezpodstawności zgłoszonych roszczeń i pokryje wszelkie koszty wynikające z tych roszczeń. Użycie zdjęcia (nawet jako element plakatu) w tym wypadku wykracza poza własny użytek osobisty.
  • Czy temat plakatu musi się odnosić – tak jak fotografia – wyłącznie do Polski, czy może być bardziej globalny? Odpowiedź: Tematyka plakatu może być globalna, a warunek dotyczący fotografii dotyczy miejsca jej wykonania (musi to być Polska)
  • Czy na plakacie autor może podać wymyślone przez siebie pomysły aby zmiany klimatu były mniej odczuwane? Odpowiedź: oczywiście – to jedna z interpretacji hasła, jakie może znaleźć się na plakacie. Regulamin konkursu stanowi, że: „Tematem przewodnim Konkursu jest interpretacja hasła „Wczujmy się w klimat – adaptacja do zmian klimatu wokół nas” i zachęcanie do działania na rzecz przystosowania do postępujących zmian klimatycznych.” A „plakat musi zawierać krótkie hasło promocyjne zachęcające do adaptacji do zmian klimatu. Zarówno wartość estetyczna plakatu, jak i treść hasła będą przedmiotem oceny przez Jury Konkursu.”