Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Siemianowice Śląskie do roku 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

W terminie od 28 września do 19 października br. zainteresowani mają możliwość składania uwag i opinii do projektu ,,Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Siemianowice Śląskie do roku 2030″ oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko”.

konsultacje post 800x356 - Konsultacje społeczne „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Siemianowice Śląskie do roku 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

Projekt „Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Siemianowice Śląskie do roku 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 105, pokój 19.

Jest dostępny również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemianowice

Szczegóły dotyczące konsultacji w Obwieszczeniu Prezydenta Siemianowic Śląskich

powrót do aktualności