Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Podpisanie umowy

12 stycznia podpisano umowę, która oficjalnie rozpoczęła prace nad projektem „Opracowania planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”.

csm 7321 43661314d4 800x356 - Podpisanie umowy

44 polskie miasta biorące udział w koordynowanym przez Ministerstwo Środowiska projekcie, będą przez dwa lata – w ścisłej współpracy z ekspertami – pracować nad strategią adaptacji do prognozowanych i obecnych zmian. Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie analizy podatności każdego z nich na zmiany klimatu i zaplanowanie działań adaptacyjnych adekwatnych do stwierdzonych zagrożeń. Jak mówią organizatorzy projektu – MPA to lokalna odpowiedź na globalne zmiany klimatyczne.

Porozumienie zawarte między Ministerstwem Środowiska, a członkami Konsorcjum Wykonawczego, czyli Instytutem Ochrony Środowiska, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmą konsultingową ARCADIS zakłada wiele dodatkowych działań, które sprawią, że w projekt będą zaangażowani mieszkańcy miast biorących udział w opracowywaniu planów. Odbędą się m.in. warsztaty, e-learningi, cykle edukacyjne w szkołach czy konsultacje, które zachęcą lokalne społeczności do partycypacji we wdrażaniu planów.

Pod względem skali działania jest to największy tego typu projekt w Europie – żadne z państw Unii Europejskiej nie miało do tej pory możliwości opracowania planów adaptacji kilkudziesięciu przestrzeni miejskich jednocześnie. Tworzenie planów adaptacji i analiza podatności miast będą prowadzone według jednolitej, ale elastycznej metodyki, która pozwoli na dostosowanie MPA do specyfiki konkretnego obszaru. Dwuletni projekt i jego efekty będą stanowiły przykład dla innych obszarów i punkt odniesienia dla dalszych prac w zakresie adaptacji nie tylko w Polsce, ale także w innych państwach członkowskich.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa.

powrót do aktualności