Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Polacy twórcami porównywarki klimatu

Interaktywna aplikacja ClimateEx pokazuje, jak bardzo zmieni się klimat w poszczególnych częściach świata. A także pomaga w znalezieniu klimatycznych bliźniaków - miejsc na globie, w których klimat jest najbliższy naszemu. Twórcami programu są naukowcy polskiego pochodzenia.

climatex 810x356 - Polacy twórcami porównywarki klimatu

Chociaż globalne ocieplenie jest faktem, to zmiana klimatu nie będzie przebiegać na całej Ziemi równomiernie. Są obszary, na których zmiany klimatu będą najbardziej zauważalne niż w innych. Aby promować wiedzę klimatologiczną, naukowcy w ramach prac na amerykańskim University of Cincinnati – prof. Tomasz Stepinski oraz dr Paweł Netzel – obaj polskiego pochodzenia – przygotowali interaktywną mapę ClimateEx.

 

climatex - Polacy twórcami porównywarki klimatu

Mapa przedstawiająca prognozowane zmiany klimatu w latach 2000-2070. Miejsca, w których zmiany klimatu będą największe oznaczono na biało i brązowo. Źródło: ClimatEx

 

Klimatolodzy postanowili wyliczyć i zobrazować różnice między klimatem w poszczególnych miejscach na Ziemi i przedstawić je za pomocą kolorów na mapie. Zmiany klimatu porównywane są w trzech przedziałach czasowych: między rokiem 6000 p.n.e. i 2000, między 6000 p.n.e. a rokiem 2070, a także w latach 2000-2070.

Według prognoz, między rokiem 2000 a 2070 klimat najszybciej będzie się zmieniał np. na Grenlandii, Arktyce, Południowowschodnich Chinach i w Oceanii czy w Ameryce Środkowej (to obszary zaznaczone kolorem białym).

W Europie stosunkowo największych zmian klimatu można się w tym czasie spodziewać na zachodzie Norwegii (obszary oznaczone na brązowo), ale i w szwajcarskich Alpach czy w Portugalii (kolor pomarańczowy).

Choć Polska na mapie ClimateEx prezentuje się całkiem bezpiecznie (kolor zielony), to widać, że zmiany klimatyczne będą szybciej postępowały na południu naszego kraju (zieleń przechodzi tam w kolor pomarańczowy).

Na mapie można kliknąć dwukrotnie w dowolne miejsce na Ziemi, aby zobaczyć wykres prezentujący w tym miejscu średni rozkład temperatur i opadów w ciągu 12 miesięcy roku.

Z wykresu obrazującego klimat w danym miejscu na Ziemi, można także przejść (przyciskiem Search) do mapy wyznaczającej jego „klimatycznych bliźniaków”. Wybrany więc przez użytkownika punkt na mapie staje się punktem odniesienia. I to z tym punktem porównywane są pozostałe miejsca na mapie.

Na przykład w przypadku Warszawy okazuje się, że jeśli chodzi o klimat, to całkiem blisko jej do amerykańskiego Denver (oznaczone jest kolorem białym). Poza tym klikając w dowolne miejsce na mapie można porównać z Warszawą tamtejsze wykresy opadów i temperatury. I przekonać się, czy rzeczywiście klimat w tamtym miejscu znacznie różni się od Warszawy.

ClimateEx opiera się na naszym pomyśle, aby policzyć dystans między jednym klimatem a innym – skomentował w rozmowie z PAP prof. Tomasz Stepinski. Zwrócił uwagę, że w skład klimatu wchodzi wiele zmiennych – to chociażby średnia temperatura w każdym miesiącu czy rozkład opadów. Tymczasem badacze zaproponowali, jak dystans między dość skomplikowanymi zbiorami danych wyznaczać jedną liczbą. Do tej pory nikt tego nie potrafił policzyć – powiedział.

CLimateEx przetwarza dane na temat klimatu w poszczególnych miejscach na świecie zebrane w ramach projektu WorldClim oraz CCSM.

Mamy miliony punktów z wyliczonych dla nich klimatem. To stosunkowo dużo danych. I mały komputer, który oblicza dystanse między nimi – mówi prof. Stepinski.

Chociaż przeliczanie tych danych jest efektywne, to prof. Stepinski prosi jednak użytkowników aplikacji o cierpliwość. Czasami wyznaczenie klimatycznych bliźniaków dla danego miejsca na Ziemi zabiera kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund.

 

Źródło: PAP – Nauka w Polsce, Ludwika Tomala

 

 

powrót do aktualności
Dostępność