Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Polska kolej przygotuje się na zmiany klimatu

pociag 892x356 - Polska kolej przygotuje się na zmiany klimatu

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z firmą Arcadis na realizację projektu „Ekspertyza dotycząca adaptacji infrastruktury kolejowej do zmian klimatu – utrzymanie linii kolejowych i projekty inwestycyjne finansowane z perspektywy finansowej 2014 – 2020”.

Celem współpracy jest opracowanie planu adaptacji polskiej infrastruktury kolejowej do nadchodzących zmian klimatu. Strategia zostanie poprzedzona analizą problemów i potrzeb oraz ekspertyzami mającymi za zadanie ograniczenie wpływu zmian klimatu na funkcjonowanie kolei.

Krzysztof Kutek, Kierownik Zespołu Wodnego Arcadis w Krakowie oraz Kierownik Projektu, skomentował: „Zmiany klimatu są narastającym zjawiskiem, które znajduje się coraz wyżej na liście priorytetów rządu, samorządów i sektora prywatnego w Polsce. Będą one miały coraz większy wpływ zarówno na działalność gospodarczą, jak i na nasze codzienne życie, dlatego tak ważne jest podjęcie działań adaptacyjnych już dzisiaj.”

Transport kolejowy jest bardzo wrażliwy na zjawiska pogodowe. Wszelkie zmiany temperatur, gwałtowne wiatry czy opady atmosferyczne mogą powodować utrudnienia w prawidłowym działaniu kolei, np. poprzez pękanie szyn, zalewanie dróg kolejowych czy uszkadzanie infrastruktury bądź sieci trakcyjnych. „Cieszymy się, że nasi eksperci mogą wesprzeć tak prestiżowego klienta jak PKP PLK S.A. w przygotowaniu kluczowych elementów infrastruktury kolejowej na zjawiska związane ze zmianami klimatu, takie
jak deszcze nawalne, powodzie, podtopienia, osuwiska, fale upałów, silny wiatr czy susze.” – dodał Kierownik Projektu.

Źródło: Arcadis

 

Czy wiesz że 1 300x150 - Polska kolej przygotuje się na zmiany klimatu

powrót do aktualności